Łącze ścieżki nawigacji

Centrum rozstrzygania

Rozwiąż problem

W przypadku problemów z transakcją zachęcamy użytkowników do bezpośredniej komunikacji ze sobą. Najpierw należy skontaktować się z użytkownikiem poprzez Centrum rozstrzygania i podjąć próbę rozwiązania problemu.
Najpierw powiedz nam, na czym polega problem:
Kupiłem(łam) przedmiot.Sprzedałem(łam) przedmiot.

Twoje prośby i sprawy

Zaloguj się, aby zobaczyć swoje prośby i sprawy.